ข่าวสารริช พร็อพเพอร์ตี้ เลือกใช้ เออบันไนซ์

มิถุนายน 24, 2020by Rich Property0

บริษัท ริช พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  ได้เห็นถึงเทรนด์การสื่อสาร และการ Shopping ยุคใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ปัจจุบันนิติบุคคลอาคารชุด มีพัสดุเป็นจำนวนมาก หากการจัดการไม่ดีอาจทำให้ท่านเจ้าของร่วมหรือท่านสมาชิก ไม่ได้รับความสะดวก อาจจะได้รับสินค้า พัสดุ หรือแม้แต่จดหมายต่างๆ ล่าช้า  รวมไปถึงอาจจะเกิดการสูญหาย

ริช พร็อพเพอร์ตี้ ฯ จึงได้เลือกใช้ แอปเออบันไนซ์ เพื่อเข้ามาอำนวยความสะดวกและจัดการปัญหาดังกล่าว ให้กับหน่วยงานที่บริษัทฯ รับบริหารจัดการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *