Uncategorizedข่าวสารประสบการณ์อาคารชุดขอขอบคุณคณะกรรมการ และ ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด รอยัล ปาร์ค 3

สิงหาคม 18, 2021by Rich Property0
https://www.richproperty.co.th/wp-content/uploads/2021/08/393610-2.jpg

ขอขอบคุณคณะกรรมการ และ ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด รอยัล ปาร์ค 3 ที่ให้ความไว้วางใจให้บริษัท ริช พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าบริหารจัดการอาคารชุด ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *