ขอขอบคุณคณะกรรมการ และ ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด รอยัล ปาร์ค 3 ที่ให้ความไว้วางใจให้บริษัท ริช พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าบริหารจัดการอาคารชุด ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป